Förstasida Böcker Författare Butik Kontakt
Minna Canth

Bibliografi: Minna Canth

Av Minna Canth i översättning

Minna Canth, Arbetarens hustru : skådespel i 5 akter (1886).
Svensk översättning av Työmiehen vaimo.
Minna Canth, Lifsbilder från finska hem. 1, Bland fattigt folk (1886).
Minna Canth, Lifsbilder från finska hem. 2, Hanna (1886).
Minna Canth, Blindskär (1888).
H. Lbg. (utg.), Finska novellister. Första samlingen (Helsingfors 1891).
Minna Canth, »Handelsman Roller«, Finsk tidskrift Tom. XXXIII, 1892, s. 373–383.
»Öfvers. af Karl A. Tavaststjerna
Minna Canth, Noveller (Helsingfors 1894).
Résumé de Sylvie. Drame en quatre actes de M:me Minna Canth (Wiborg 1894).
Minna Canth, Kritik af fröken Ellen Keys senaste inlägg i kvinnofrågan (1896?).
Minna Canth, Blinde Klippen (1907).
Tysk översättning.
Finska berättare (1954).
Homsantu (Khomsantu) (1960).
Rysk översättning. Översättare: A. Volodin.
Sjul’vi (1960).
Rysk översättning av Sylvi. Översättare: A. Volodin.
»Från Kuopios horisont«, Klassisk horisont (1960).
Utdrag ur brev. Senare utgåva 1970.
Minna Canth, »Bort fra hjemmet«, i Kirsten Hofstätter m.fl. (red.), Anebilleder. En antologi om otte kvindelige forfattere (1980).
Dansk översättning.
»The Worker’s Wife«, i Finnish Americana 4 (1981), s. 1—73.
Engelsk översättning av Työmiehen vaimo.
Sanoi Minna Canth : Pioneer Reformer, Extracts from Minna Canth’s Works and letters (Porvoo 1987).
Minna Canth, »Anna-Liisa«, i S. E. Wilmer (ed.), Portraits Of Courage. Plays by Finnish Women (Helsinki 1997).
Engelsk översättning.
Minna Canth, »Barnflickan«, i Lise Ettrup (red.), Det modernes gjennombrudd i Norden (1993).
Svensk översättning.
Finnish Short Stories (2000).
Minna Canth, The parson’s family (2001).
Minna Canth, »The Burglary«, i Wade J. Hollingshaus, Minna Canth’s Murtovarkaus: translation, theorization, pre-production (2001).
Minna Canth, Ausgewählte Werke, 8 band (Barnstorf 2008).
»Herausgegeben und übersetzt aus dem Finnischen von Nadine Erler«
Ausgewählte Werke Band 1: Anna Liisa (Barnstorf 2008).
Ausgewählte Werke Band 2: Arme Leute (Barnstorf 2008).
Ausgewählte Werke Band 3: Die Familie des Pfarrers (Barnstorf 2008).
Ausgewählte Werke Band 4: Die Frau des Arbeiters (Barnstorf 2008).
Ausgewählte Werke Band 5: Hanna (Barnstorf 2008).
Ausgewählte Werke Band 6: Sylvi (Barnstorf 2008).
Ausgewählte Werke Band 7: Unglückskinder (Barnstorf 2008).
Ausgewählte Werke Band 8: Agnes (Barnstorf 2008).
Minna Canth, The Burglary and The House of Roinila (Beaverton 2010).
Engelska översättningar. Med ett förord av Börje Vähämäki. Översättare: Richard Impola.
Minna Canth, Verborgene Klippen (2011).
Minna Canth, Der Einbruch (2011).
Minna Canth, Die spiritistische Sitzung (2011).

Om Minna Canth på andra språk än finska

»N.«, »Minna Canth. Bref från Finland«, i Framåt nr 15 1886, s. 1–7.
Minna Canth, »Minna Canth«, i Samtiden 1891, s. 179–186.
Självbiografisk levnadsteckning med en inledning av Harald Hansen. På norska. Tryckt på svenska i Canths Noveller (1894).
Allan Berg, [nekrolog över Minna Canth], i Dagny 1897.
Lucina Hagman, ”Den skrifvande handelsmanskan”. En finsk författarinnetyp. Dagny nr 19 1898, s. 483–492.
Karl Börjesson, Minna Canth f. 1844 d. 1897 : konturer af hennes lif och författarverksamhet (1900).
Finns i två utgåvor från samma år, en utgiven i Helsingborg och en i Helsingfors. I julnumret av Brand 1899 står det att Börjesson skrivit en biografi om Canth för Brand, men att den inkommit för sent för att kunna ingå i julnumret och att den istället skall införas i nästa nummer, men någon sådan tycks aldrig ha tryckts i Brand.
Greta Thesleff, »Minna Canth i Jyväskylä. En kulturidyll från 1870-talet«, i Finsk tidskrift 1919.
Greta von Frenckell-Thesleff, Minna Canth och ”Det unga Finland” (Helsingfors 1942).
Greta von Frenckell-Thesleff, Minna Canth : ett hundraårsminne (Helsingfors 1943).
Omarbetad upplaga av Minna Canth och ”Det unga Finland”. Recensioner: Fredrik Böök, »Minna Canth, en finsk banbytare«, SvD 18/1 1943. »H. S-m«, »En banbytare«, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17/2 1943.
Greta v. Frenckell-Thesleff, »Minna Canth och Molander«, Huvudstadsbladet 28/3 1943.
Runar Strandberg, »Minna Canthjubileet i Åbo«, i Finsk tidskrift nr 2 1944, s. 178.
Ingegerd Lundén, »Minna Canths brev« i Finsk tidskrift nr 3 1944, s. 254.
Viveka Heyman, »Minna Canth — hon var kvinna, hon skrev på finska — alltså är hon glömd. Glömda arbetarförfattare. 3.«, Arbetaren häfte 17, 1982, s. 14.
Leo Suomela, Dialogens förnyare (1984).
Toward equality: Proceedings of the American and Finnish Workshop on Minna Canth, June 19-20th, 1985, Kuopio (Kuopio, 1986).
Virpi Zuck, »Minna Canth and the scandinavian morality feud«, i The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature 1870–1905 (1988), s. 173–180.
Tuva Korsström, »På Canth med samtiden«, Expressen 15.05.1994.
Erik Lindén, »Tendensen före dikten i Minna Canths dramatik«, Sundsvalls Tidning, 10.06.1997.
Wade J. Hollingshaus, Minna Canth’s Murtovarkaus: translation, theorization, pre-production (2001) [diss.].
Saara Maria Aarniala, Nå kippis nu : om svenska 1800-talsprovinsialismer i översättning från finska i tre noveller av Minna Canth (Helsinki 2003).
Ann-Christine Snickars, »Er lag och rätt...! om Minna Canths Arbetarens hustru och Bland fattigt folk«, Nya Argus, häfte 4/5 2004, s. 93–94.
Henrika Zilliacus-Tikkanen, När könet började skriva : kvinnor i finländsk press 1771-1900 (2005).
Wade Hollingshaus, »Making Sense of Minna Canth«, Scandinavian Studies Nr 1 Vol. 83 (2011), s. 91–116..

Recensioner av verk av Minna Canth, på andra språk än finska

[– nn –], »Minna Canth: Murtovarkaus, skådespel i fem akter.«, Finsk tidskrift Tom. XVII (1884), s. 382f.
[rec. av Arbetarens hustru], Finland 16/12 1886.
[rec. av Lifsbilder från finska hem (1886)], GHT 28/4 1886.
[J.A.R-m.], [rec. av Arbetarens hustru (1886)], Aftonbladet 24/12 1886.
[K. W-g.], [rec. av Blindskär (1888)], GHT 15/2 1889.
»Minna Canth: Handelsman Roller, öfvers. af Karl A. Tavaststjerna«, i Finsk tidskrift nr 4 1892, s. 373.
[rec. av Noveller (1894)], StD 1/1 1895.
G-g N., [rec. av Noveller (1894)], Aftonbladet 19/1 1895.
»Minna Canth: Noveller«, i Finsk tidskrift tom XXXVIII 1895, s. 317.