Förstasida Böcker Författare Butik Kontakt
Minna Canth

Bibliografi: Minna Canth

Uppsättningar på svenska av pjäser av Minna Canth

Inbrottsstölden (Murtovarkaus) (uu 1882)

På svenska
19.8.1894 Ingå på Westerkulla. Svenska inhemska teatern.
[Program-bladet 21.9.1894]
18 och 20.1.1895 Svenska inhemska teatern, brandkårshuset i Wasa. Roller: Mia Backman.
[Wasa Tidning 19.1.1895]
28.9–15.10.1897 Folkteatern i Stockholm. 18 ggr.
[Aftonbladet 29.9.1897]
[Dagens Nyheter 29.9.1897]
[-r., Social-Demokraten 29.9.1897]
[StD 29.9.1897]
[Lkt., StT 29.9.1897]
[René, StT 1.10.1897]
[SvD 29.9.1897]
[Emil Michels Tal- och Sångpjeser.]
2, 9 och 17.2.1901 Folkteatern i Helsingfors.
[Program-bladet 30.1.1901]
[Program-bladet 1.2.1901]
[Program-bladet 6.2.1901]
[Program-bladet 17.2.1901]

På Roinila gård (Roinilan talossa) (uu 1883)

På svenska
2, x och 10.12.1899 på Folkteatern i Helsingfors.
[Hufvudstadsbladet 26.11.1899]
[Aftonposten 4.12.1899]
[Aftonposten 8.12.1899]

Arbetarens hustru (Työmiehen vaimo) (uu 1885)

På finska
28.1, [...], 25.2.1885 Finska teatern (Suomalainen Teaatteri, Arkadiateatern) i Helsingfors.
[Finland 25.2.1885.]
På svenska
17.4–4.5.1886 Nya teatern i Stockholm, 10 gånger.
[G. af G., Aftonbladet 19.4.1886]
[DN 19.4.1886]
[C.L., GHT 19.4.1886]
[Post och Inrikes Tidningar 19.4.1886]
[SvD 19.4.1886]
[VL 19.4.1886]
[DN 20.4.1886]
[Hj.Sdg., NDA 20.4.1886]
[Helsingfors Dagblad 20.4.1886.]
[GP 21.4.1886 (efter DN)]
[StD 22.4.1886]
[SvD 22.4.1886]
[Levertin, Hufvudstadsbladet 5.5.1886]
[Uleåborgs Tidning 6.5.1886.]
[Emil Michels, Tal- och Sångpjeser, nr 91.]
Arppeska teatertruppen spelåret 1892/1893. 2 föreställningar.
[Hufvudstadsbladet 4.6.1893]
x.2.1893 i Åbo, Arppeska sällskapet.
[Åbo Tidning 21.2.1893]
2–10.5.1908, Folkets Hus teater i Stockholm, 3 gånger.
[Emil Michels, Tal- och Sångpjeser, nr 91.]

Olyckans barn [De vanlottade] (Kovan onnen lapsia) (uu 1888)

På finska
8.11.1888 Finska teatern (Helsingfors)
[Nya Pressen 9.11.1888 (Helsingfors)]
[Finland 10.11.1888] (Finland)
[Nya Pressen 11.11.1888 (Helsingfors)]
[Aftonbladet 15.11.1888 (efter Helsingfors Dagblad och Nya Pressen)]
[Åbo Tidning N:o 312, 16.11.1888.]
[Aftonbladet 30.11.1888 (efter Finsk tidskrift]
[GP 19.11.1888 (efter Helsingfors Dagblad och Nya Pressen)]
[NDA 16.11.1888]
[StD 16.11.1888 (efter Helsingfors Dagblad och Nya Pressen)]
»[1896] Alawo F. B. K. ärnar annan dag påsk föranstalta en soaire till förmån för sitt musikkapell, därwid bl. a. Minna Canths Kowan onnen lapsia kommer att uppföras, skrifves till Pohj.«
8.11.1896 [nykterhetsföreningen] Kilpi d.y.
[Hufvudstadsbladet 7.11.1896]
några år före 1900 i Tammerfors
[Karl Börjesson]
oktober [senast 1900] »arbetarnes teater«
[Karl Börjesson]
25.10.1908, 8.11.1908, 1.1.1909 på Työväen Teatteri (i Vasa?).

Prästens familj (Papin perhe) (uu 1891)

På finska
23.1.1891 Finska teatern i Helsingfors.
[Envis, UNT 26.1.1891]
[SDS 27.1.1891 (efter Nya Pressen)]
[GHT 28.1.1891 (efter Nya Pressen)]
På svenska
30.9, 2 och 4.10.1891 i Åbo. Arppeska Sällskapet. Pastor Henrik Valtari: hr Zachrisson, Elisabeth: fru Larsson, Janne, deras son, student: hr Olin, Hanna fröken Strömberg, Maja: fröken Tuné, Maja (2.10): fröken Sarah Wesander, Teodor Trast, student: hr Hansson, Fru Sacén: fröken Jensen, fröken Wuorio: fröken Lindfors, Marta: fröken Tschernichin, en hyrkusk: hr Lindh, en tryckeripojke: hr Rosquist.
[Åbo Tidning 28.9.1891]
[Åbo Tidning 2.10.1891]
[Åbo Tidning 3.10.1891]
[Åbo Tidning 5.10.1891]
[Åbo Tidning 6.10.1891]
[Åbo Underrättelser 3.10.1891]
8.11.1891 i Viborg. Arppeska Sällskapet.
[Östra Finland 7.11.1891]
Arppeska teatertruppen spelåret 1892/1893. 3 föreställningar.
[Hufvudstadsbladet 4.6.1893]
Januari 1892 i Wasa, Arppeska sällskapet. Pastorskan: fru Larsson; Hanna: fröken Strömberg; Maja: fröken Vesander; Martha: frkn Tschernichin; Pastor Valtari: Hr Zachrisson; Janni Valtari (=Jussi): hr Olin; Studenten Trast (=Teuvo Rastas): hr Hansson.
[Vasabladet 13.1.1892]
[Wasa Tidning 22, 24 och 26.1.1892.]
19.4.1892 Alexandersteatern i Helsingfors, Arppeska sällskapet.
Roller: Maja: Gabriella Tavaststjerna.
[Nya Pressen]
[Finland 1.4.1892]
[Finland 19.4.1892]
18–19.5.1892 Sveateatern i Stockholm. Arppeska sällskapet.
Roller: Pastorn: Hr Zachrisson; Maja (18.5): fröken Tuné; Maja (19.5): fröken Sarah Vesander; Martha: fröken Tschernichia.
[Aftonbladet (17–20) 19.5.1892]
[G. af G., Dagens Nyheter (19–20) 19.5.1892]
[J.A.R., GHT 23.5.1892]
[Prospero, NDA 19.5.1892]
[René, SocD 21.5.1892]
[StD 19.5.1892]
[J.A.R-m., StT 19.5.1892]
[Finland 23.5.1892 (efter Aftonbladet)]
14.10.1892 Fredrikshamns konversationsklubbs lokal. Arppeska sällskapet.
[Kotka 13.10.1892]
10.3.1893 i Åbo[?]. Aug. Arppes Teatersällskap. Pastorn - hr Zachrisson, Maja - fröken Söderman, Hanna - fröken Scherschakow, hr Andersson, hr Ahlbom, Martha - fröken Wesander.
[Westra Finland 8.3.1893]
[Westra Finland 11.3.1893]
3.9.1893 på Teatern i Kalmar. Aug. Arppes Teatersällskap. Uppges vara »Sista representationen«.
[Kalmar 2.9.1893]
Omkring 8.10.1893 på Malmö teater. Arppeska sällskapet.
Given under titeln »Maju«. Skådespelare: Zachris Zachrison (fadern), fru Gründer (modern), fröken Holmlund (äldsta dottern), herr Ljungberg (sonen), fröken Tuné (titelrollen), herr Wahlbom, fröken Tschernichin.
[SDS 9.10.1893]
2.9.1898 i Björneborg, Svenska Inhemska Teatern.
[Kotka 25.8.1898]
[Björneborgs Tidning 27.8.1898]
13.1.1899 på Åbo Teater, Svenska Inhemska Teatern.
[Turun Lehti 12.1.1899]
[Åbo Underrättelser 13.1.1899]

Sylvi (uu 1893)

På svenska
23.1.1893 Svenska teatern i Helsingfors. 11 föreställningar.
[Hufvudstadsbladet 23.1.1893.]
[Hufvudstadsbladet 24.1.1893.]
[Nya Pressen 24.1.1893.]
[Wasa Tidning 2.2.1893.]
[GHT 30.1.1893 (efter Hufvudstadsbladet och Nya Pressen)]
[StD 31.1.1893 (efter Nya Pressen)]
[SocD 1.2.1893 (efter Nya Pressen)]
[Daniel]
Arppeska teatertruppen spelåret 1892/1893 6 ggr
[Hufvudstadsbladet 4.6.1893]
före 3.3.1893 i Åbo. Arppeska sällskapet. Roller: Sylvi: Ida Brander; Axel: August Arppe; Viktor: Hr Andersson; Alma: fru Gründer.
[Åbo Tidning 3.3.1893]
x.6.1893 Härnösand. Arppeska sällskapet. Roller: Sylvi: Ida Brander.
[Härnösandsposten 21.6.1893]
2x.6.1893 Sundsvall. Arppeska sällskapet. Roller: Sylvi: Ida Brander.
[Sundsvallsposten 23.6.1893]
[Sundsvalls Tidning 26.6.1893]
x.9.1893 Helsingborgs teater. Arppeska sällskapet. Roller: Sylvi: Julia Håkansson.
[Helsingborgs Dagblad]
[Hufvudstadsbladet landsortsupplagan 20.9.1893 (efter Helsingborgs Dagblad)]
[V.B., DN 19.9.1893 (efter ÖrP)]
[J.B, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20.9.1893]
[Hufvudstadsbladet 20.9.1893]
[SDS]
[StD 17.10.1893 (efter SDS)]
x.10.1893 Malmö teater. Arppeska sällskapet.
[SDS 3.10.1893]
[-z-, SDS 4.10.1893]
x.10.1893 Lund. Arppeska sällskapet.
[StD 17.10.1893 (efter SDS)]
2x.10.1893 Helsingfors. Ida Aalberg.
[StD 28.10.1893 (efter Hufvudstadsbladet)]
6.11.1893 på Teatern i Kalmar. Arppeska sällskapet. Julia Håkansson och Herr Tore Svennberg. Uppges vara »Sista representationen«.
[Kalmar 6.11.1893]
20?/11 1893 Uppsala teater. Arppeska sällskapet. Roller: Sylvi: Julia Håkansson. Axel: hr Svennberg. Karin: fröken Valborg Holmlund. Alma?: fröken Tuné.
[Georg Nordensvan (G-g N.), Aftonbladet 22.11.1893]
[G. af G., DN 24.11.1893]
[GHT 22.11.1893]
[René, StT 25.11.1893]
[L.S., Uppsala Nya Tidning 22.11.1893]
[Nya Pressen 26.11.1893 (efter Aftonbladet)]
[Uppsala Nya Tidning 27.11.1893]
Hösten/Vintern 1893 Ida Ahlberg i Helsingfors och S:t Petersburg
[Program-bladet 12.9.1894]
4.12.1894 Linköpingsteatern Tournée Håkanson-Svennberg
[Program-bladet 21.12.1894]
[Östergötlands Dagblad omkring 5.12.1894]
x.12.1894, Uppsala teater, [Håkanson-Svennberg-turnén]
[UNT 8.12.1894]
10.12.1894 Kungliga Operan i Stockholm, Tournée Håkanson-Svennberg [Håkanson-Svennberg-turnén]
[G-g N., Aftonbladet 11.12.1894]
[V.S., Dagens Nyheter 11.12.1894]
[-x-n, Nya Dagligt Allehanda 11.12.1894]
[Post och Inrikes Tidningar 11.12.1894]
[C.L., StD 11.12.1894]
[J.A.R-m., StT 11.12.1894]
[Hj. Sdg., SvD 11.12.1894]
[VL 11.12.1894]
[-x-n, GP 13.12.1894 (efter Nya Dagligt Allehanda)]
[G-g N., GHT 14.12.1894] (efter Aftonbladet)]
[E., SDS 14.12.1894]
[Figaro x.12.1894 (Stockholm)]
[Program-bladet 2.1.1895]
15 och 17.12.1894 Södra teatern i Stockholm. Håkanson-Svennberg-turnén.
[DN 17.12.1894]
[Post och Inrikes Tidningar 17.12.1894]
1x.4.1895 Stora teatern i Göteborg.
[K.W-g., GHT 16.4.1895]
[K-gh., GP 16.4.1895]
17.5.1895 på Svenska Teatern i Helsingfors. 1 föreställning.
[Daniel]
1903 Folkteatern i Helsingfors.
[Daniel]
31.1.1943 på Svenska Teatern i Helsingfors. 21 föreställningar.
[Nya Argus 1.4.1943]
[Daniel]
1944 i Borgå. 1 föreställning.
[Daniel]
30.8.1946 och framåt på Kungl. Dramatiska Teatern i Stockholm. Gästspel från Svenska Teatern [i Helsingfors]. 9 föreställningar.
[Daniel]
2.10.1960 Radioteatern i Finland. 2 föreställningar.
[Daniel]
På finska
1.2.1893 Suomalainen Kansanteaatteri, Tammerfors, Aug. Aspegrens teatersällskap.
[Tammerfors Aftonblad 31.1.1893 (delvis efter Åbo underrättelser).]
[Åbo Tidning 5.2.1893]
[jfr även Minna Canthin kirjeet s. 604.]
28 och 30.1, 2.2.1898 Finska teatern i Helsingfors.
[Program-bladet 28.1.1898]
[Program-bladet 30.1.1898]
[Program-bladet 2.2.1898]
2.3.1900 Finska teatern i Helsingfors.
[Program-bladet 2.3.1900]

Seansen (Spiritistinen istunto) (uu 1894)

På finska
Oktober 1894 Finska teatern i Helsingfors. 1 föreställning.
[Program-bladet 16.11.1894]

Anna Lisa (Anna Liisa) (uu 1895)

På finska
2(?).10.1895 Finska teatern i Helsingfors.
[SDS 7.10.1895 (efter Hufvudstadsbladet)]
[VL 7.10.1895 (efter Hufvudstadsbladet)]
På svenska
30.4.1896 Vasa. [Svenska inhemska sällskapet] [Salin, Wasiljeff, Tawaststjerna, Lindberg, G. Franck, Backman.]
[Wasa Nyheter 1.5.1896]
[Vasabladet 2.5.1896]
[Wasa Nyheter 13.5.1896]
29.4, 11.5.1899 Folkteatern i Helsingfors.
[Program-bladet 26.4.1899]
[Program-bladet 10.5.1899]
[Nya Pressen 10.5.1899]
[Hufvudstadsbladet 5.1.1900]
6.1.1900 Anton Francks Folkteater i Helsingfors.
[Hufvudstadsbladet 5.1.1900]
[Program-bladet 5.1.1900]
21.1.1900 Anton Francks Folkteater i Helsingfors.
[Program-bladet 21.1.1900]
8.2.1921 Svenska teatern i Helsingfors. Svensk översättning av Greta Thesleff.