Förstasida Böcker Författare Butik Kontakt
Gabriel Finne

Porträtt föreställande Gabriel Finne

Gabriel Finne.

Bilden hämtad ur Samtiden, årgång 4 (1893), s. 257.Gabriel Finne.

Bilden hämtad ur Illustreret Tidende nr 42, 40 Bind (1899), s. 695. Fotografiet är äldre, senast från 1897.Ett tecknat porträtt utfört av Olaf Guldbranson finns återgivet i Carl Nærups Skildringer og stemninger fra den yngre litteratur (1897), mellan s. 114 och 115. Detta porträtt är gjort efter samma fotografi som bilden ur Illustreret Tidende ovan.

I Hver 8 dag, 1898 eller 1899, s. 671, finns det troligtvis ett fotografi av Finne med sin dotter.

Ett annat fotografi avbildande Finne med hög mössa finns återgivet i Halvor Foslis Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska (1997), s. 29.