Förstasida Böcker Författare Butik Kontakt
Dagny Juel Przybyszewska

[Ett kärleksdrama i Kaukasus]

Ett kärleksdrama i Kaukasus. Nyligen blef hustrun till en polsk skriftställare Przybyszewski skjuten i Tiflis af en godsägare vid namn Emeryk, hvarpå Emeryk dödade sig själf. En märkvärdig kärleksroman har härmed funnit sin afslutning. Przybyszewski lärde som utgifvare af den moderna tidskriften Zyce känna sin hustru, hvilken var norska och hette Dagny samt var änka efter en läkare och moder till två barn, berättar Neue freie Presse.

Emeryk, son af en miljonär, lärde som 19-årig yngling känna denna dam, hvilken själf var skriftställarinna. Och Przybyszewski, hvilken i sina skrifter predikar den fria kärleken och kräfver mannens absoluta rätt öfver den kvinna han älskar, trots alla konventionella band, ställde intet hinder för sin fru att förena sig med den unge Emeryk. Ja, han åtföljde sin fru till Ryssland, då hon begaf sig till sin älskare.

Då den forna fru Przybyszewski tillsammans med Emeryk reste till Kaukasus, skedde detta likaledes med hennes förre mans begifvande. Där tycktes det, som fru Emeryk skulle gifvit sin nye man anledning att tro att hon inte längre skulle komma att bli sin nye makes följeslagarinna och att den unge mannen af svartsjuka dödat henne och därpå sig själf.
[Texten hämtad ur Dagens Nyheter 16/6 1901.]