Förstasida Böcker Författare Butik Kontakt
Thomas P. Krag

Bibliografi: Thomas P. Krag

Av Thomas P. Krag i svensk översättning

Hökstugan samt andra småhistorier (1903).
Antologi som innehåller någon novell av Krag.
John Greff. Berättelse (1903).
Gunvor Kjeld. Prästens dotter (1905).
Stenbänken (1905).
Måsboet (1906).
»Skogsstigen«, Första Maj 1910.
Ada Wilde (1912).
Valda kapitel ur Ulf Ran, i Hesperos Volym 2 (2011).

Om Thomas P. Krag

H. Christensen, Unge Nordmænd (1893).
Gunnar Heiberg, i Franske visitter (1919), s. 20–30.
Ursprungligen tryckt 1897.
Studenterne fra 1890 (1915).
Carl Nærup, i Ord for dagen (1929).
Ursprungligen tryckt i någon tidning 1915.
Charles Kent, »En mystiker fra vore dage«, i Nordisk tidskrift 1918, s. 277–285.
Vilhelm Krag, i Dengang vi var tyve år (1927).
Vilhelm Krag, i Heirefjæren (1928).
Frederik Hegel, i Erindringer, bind 1 (1946).
Sven Elvestad, »Historien om Thomas«.
Aage Welblund, i Omkring den literære Café (1951).
Ivar Holm, »‹... bror av Vilhelm›. Omkring Thomas P. Krag og hans diktning«, i Samtiden 1960, s. 438–448.
Milada Blekastad, »Kilden«, i Samtiden 1962, s. 353–358.
B. Hemmer, Sørlandet og litteraturen (Kristiansand 1995).