Förstasida Böcker Författare Butik Kontakt
Ragnhild Jølsen

Bibliografi: Ragnhild Jølsen

Av Ragnhild Jølsen i bokform på norska

Ve’s mor. Nutidsroman (Kristiania 1903).
Andra upplagan 1909.
Rikka Gan (Kristiania 1904).
Fernanda Mona (Kristiania 1905).
Hollases krønike (Kristiania 1906).
Brukshistorier (1907).
Efterlatte arbeider (Kristiania 1908).
Samlede skrifter, 3 band (Kristiania 1909).
Första bandet innehåller Ve’s mor och Rikka Gan.
Samlede skrifter I (Kristiania 1923).
Innehåller Ve’s mor, Rikka Gan och Brukshistorier.
Samlede skrifter II (Kristiania 1923).
Innehåller Fernanda Mona och Hollases krønike.
Rikka Gan ; Brukshistorier (Oslo 1933).
Brukshistorier (Oslo 1938).
Brukshistorier (Oslo 1972).
Hollases krønike (Oslo 1975).
Med en inledning av Willy Dahl.
Rikka Gan (Oslo 1981).
Med ett efterord av Astrid Lorenz.
Rikka Gan (1988).
Med ett efterord av Astrid Lorenz.
Fernanda Mona (1988).
Romaner og fortellinger (Oslo 1988).
Innehåller Ve’s mor, Rikka Gan, Fernanda Mona, Hollases krønike, Brukshistorier och Efterlatte arbeider.
Fortellinger i utvalg (Oslo 2001).
Med ett förord av Helge Nordahl.
Rikka Gan ; Fernanda Mona (Oslo 2008).
Ve’s mor (2008).
Ljudbok.

Av Ragnhild Jølsen i tidskrifter och tidningar på norska

Hilde Jølsen, »Digerheim Herreborg«, Urd 1902.
Ragnhild Jølsen, »St. Hans-Kvæld«, Urd 23/6 1906, s. 297.
Ragnhild Jølsen, »Dødvægten i Leiren«, Urd 1/9 1906.
Ragnhild Jølsen, »Ormen«, i Samtiden 17 (1906), s. 497–499.
Ragnhild Jølsen, »Sydover«, i Verdens Gang nr 10 1907.
Ragnhild Jølsen, »Paaske i Krikestaden«, i Verdens Gang nr 108 1907.
Ragnhild Jølsen, »Spøgeriet paa Lørenskog«, Urd 14/12 1907.

Av Ragnhild Jølsen i översättning

Ragnhild Jölsen, Rikka Gan (Leipzig 1905).
Tysk översättning.
Ragnhild Jölsen, Die Frauen von Gan (Wien 1954).
Tyska översättningar av Rikka Gan och Fernanda Mona.
»Ves mor«, i Hesperos Volym 5 (2013).
Svensk översättning.
»Rikka Gan«, i Hesperos Volym 9 (2013).
Svensk översättning.

Om Ragnhild Jølsen

Carl Nærup, »[Ragnhild Jølsen]«, i Illustreret Norsk Litteraturhistorie. Siste tidsrum 1890–1904 (1905), s. 265–266.
Carl Nærup, »Ragnhild Jølsen«, i Urd 6/7 1907.
Carl Nærup, »† Ragnhild Jølsen«, i Verdens Gang nr 30 1908.
A. T., »Ragnhild Jølsen«, i Social-Demokraten nr 30 1908.
Niels Hoffmeyer, »Ragnhild Jølsen«, i Hver 8. Dag 1908, s. 154.
Anna Bøe[?] (»A. B.«), [nekrolog], Urd 8/2 1908, s. 65.
Gudrun Jølsen, »Da Ragnhild Jølsen var liten«, Urd 4/7 1908, s. 319–320.
Hans E. Kinck, »Ragnhild Jølsen. Nogen mindeord«, i Samtiden 19 (1908), s. 164–167.
Omtryckt flera gånger.
Antonie Tiberg, »Litt om Ragnhild Jölsen«, Urd 12/12 1908.
Antonie Tiberg, Ragnhild Jølsen i liv og digtning (Kristiania 1909).
F. N., [Anmälan av Tibergs bok], i Social-Demokraten nr 260 1909.
Emy Ek, »Ett konstnärsöde«, i Tidevarvet nr 34 1925.
Antonie Tiberg, »Ragnhild Jølsen«, Norsk biografisk leksikon 7 (1936).
Louise Bohr Nilsen, »Drømmen, virkeligheten og døden«, Vinduet (1949).
Peter Egge, Minner fra syd og nord (1950), s. 62.
Leif J. Sveen, Ragnhild Jølsen, Forfatterinnen og forfatterskapet. En motivstudie (1958) [diss.].
Jens Bjørneboe, Drømmen og hjulet (1964).
Återutgiven många gånger. Skönlitterärt verk.
Bjørn Hustad, Ve’s mor av Ragnhild Jølsen. Menneskekarakteristikken med bakgrunn i samfunnsbilde, naturskildring og symbolikk (Bergen 1967) [diss.].
Jørgen Bukdahl, »Romantik og eksistensproblematik. Omkring Ragnhild Jølsen og hendes literære baggrund«, i Festskrift til Jens Kruuse den 6. april 1968 (Aarhus 1968), s. 55–86.
Eli Glein, Ragnhild Jølsen : liv og diktning (Oslo 1968) [studentuppsats].
Berit Bakken, Ragnhild Jølsen (Oslo 1970) [studentuppsats].
Rolf Nyboe Nettum, »Romantikk og realisme i Ragnhild Jølsens forfatterskap«, i Edda, hefte 3 (1972), s. 157–167.
Barthold A. Butenschøn, »Stevnet i Enebakk 1972 : Ragnhild Jølsen«, Romerikstun : Årbok 1972 VIII, s. 22–34.
Annlaug Nesheim, Kvinneleg erotikk i Ragnhild Jølsens forfattarskap (Trondheim 1975) [diss.].
Willy Dahl, inledning i Ragnhild Jølsens Hollases krønike (Oslo 1975), s. 5–8.
Per Amdam, »En ny realisme. Historie og samtid«, Norges litteraturhistorie, bind 4 (1975).
Bjørg Halvorsen, «Lær mig at klage savnet ud» — En studie i Ragnhild Jølsens forfatterskap (Trondheim 1976) [diss.].
Øyvin Ribsskog, Ragnhild Jølsens saga (1976).
Astrid Lorenz, »Kjærligheten og virkeligheten. Ragnhild Jølsens Hollases krønike som kvinnespeil«, i Norsk Litterær Årbok 1980, s. 15–32.
Astrid Lorenz, »Kvinneerfaring og kjærlighetsdrøm i Hollases krønike av Ragnhild Jølsen«, i Vinduet, nr 2 årg. 34 (1980), s. 52–56.
Åse-Marie Nesse, »Menneskesindets Flora«, Forfatternes litteraturhistorie (1980).
Astrid Lorenz, efterord i Ragnhild Jølsens Rikka Gan (Oslo 1981).
Rita Elisabeth Hvistendahl, «Tror I derfor at Hollas er død? Nei, Hollas lever evindelig!» En analyse av Ragnhild Jølsen: Hollases Krønike med vekt på det mytiske aspektet (Oslo 1981) [diss.].
Turid Myhra Ledaal, Brukshistorier. Brudd eller utvikling i Ragnhild Jølsens forfatterskap? (Bergen 1982) [diss.].
Rita Hvistendahl, »Ragnhild Jølsens Hollases Krønike som mytologiserende fortelling«, i Edda, hefte 3, årg. 83 (1983), s. 167–181.
Hege Hærnes, »Gi en nykritisk analyse av Ragnhild Jølsens novelle ’Hanna Valmoen’«, i Eigenproduksjon, nr 19 (1983), s. 87–92.
Kristin Akre, Forskjellige oppfatninger av R. Jølsens liv og forfatterskap slik det kommer til uttrykk hos A. Tiberg, J. Bjørneboe og A. Lorenz (Oslo 1983) [diss.].
Kari Christensen, »Det kvinnelige livsmønster i Ragnhild Jølsens Rikka Gan« i Norsk Litterær Årbok 1983, s. 35–46.
Elen Raknes, Ve’s mor av Ragnhild Jølsen. Analyse, vurdering og litteraturhistorisk plassering (Oslo 1985) [diss.].
Olav Solberg, To artiklar om Ragnhild Jølsen (1987).
Olav Solberg, »Realisme eller romantikk, kontinuitet eller brot? — Ragnhild Jølsens Brukshistorier«, i Norskrift, nr 53 (1987), s. 1–21.
Astrid Lorenz, »Ny følsomhet og ny sanselighet«, i Norsk kvinnelitteraturhistorie, bind 1 (1988), s. 219–.
Irene Engelstad, »Når virkeligheten blir fantasi«, i Norsk kvinnelitteraturhistorie, bind 2 (1988).
Astrid Lorenz, efterord i Ragnhild Jølsens Rikka Gan (1988).
Kari Christensen, Portrett på mørk treplate. Ragnhild Jølsens liv og forfatterskap (Oslo 1989)
Bjørn Linnestad, Carl Johannes Andreas Adam Dørnberger : maler og musketér (1989).
Helge Nordahl, »Rytme og repetisjon. Noen tanker om sprogkunstneren Ragnhild Jølsen«, i Edda, hefte 2, årg. 90 (1990), s. 163–172.
Beate Helms Ålien, Ragnhild Jølsen: Rikka Gan : kjærlighetsdrøm og skjebnetro i gotisk lys (Oslo 1990) [diss.].
Barthold A. Butenschön, »En visjonær dikter. Glimt fra Ragnhild Jølsens liv og diktning«, i Follominne, 29 (1991), s. 25–84.
Helge Nordahl, ... tre kyss for den ensomme fugl. Syv essays om Ragnhild Jølsens diktning (1991).
Pål Bjørby, »Eros and Subjectivity: Knut Hamsun’s Pan and Ragnhild Jølsen’s Rikka Gan« i Faith Ingwersen & Mary Kay Norseng (eds.) Fin(s) de Siècle in Scandinavian Perspective: Studies in Honor of Harald S. Naess (1993), s. 123–137.
Janet Garton, »Ragnhild Jølsen«, i Norwegian Women’s Writing 1850–1990 (London 1993), s. 67–83.
Astrid Lorenz, »Ragnhild Jølsens forfatterskap i lys av kunsttendenser rundt århundreskiftet«, i Harald Bache-Wiig & Astrid Sæther (red.), 100 år etter. Om det litterære livet i Norge i 1890-åra (1993), s. 95–113.
Bjørn Stokseth, »Fiksjonsprosa og retorikk. Narrative strategier i Ragnhild Jølsens novelle ’Felelaaten i Engen’« i Edda, hefte 2, årg. 94 (1994), s. 145–153.
Marit Schult Ulriksen, Veien til Gan og bort fra Gan. En analyse av Ragnhild Jølsens Rikka Gan og Fernanda Mona i lys av jungiansk arketypeteori (Tromsø 1995) [diss.].
Marianne Bjørneboe, Drømmen om det vakre. Om kjærlighet og ambivalens i to romaner av Ragnhild Jølsen (Oslo 1996) [diss.].
Astrid Lorenz, »Lär mig att ge saknaden röst«, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 3 (1996), s. 126–132.
Henning Howlid Wærp, »Utover enhver grense. Gotiske trekk i Ragnhild Jølsens romaner«, i Torgeir Haugen (red.), Litterære skygger. Norsk fantastisk litteratur (Oslo 1998), s. 101–121.
Eira Nøding Gabrielsen, ”[...] jeg bryr mig hverken om Gud eller fan, — for jeg er Rikka Torsen på Ga-a-an” : en analyse av kvinneportrettet i Ragnhild Jølsens roman Rikka Gan (Bergen 1999) [diss.].
Liv-Tove Haugseng, Rikka og Inger — to gotiske heltinner? : en lesning av det gotiske i Henrik Ibsens Fru Inger til Østeraad og Ragnhild Jølsens Rikka Gran (Bergen 2000) [diss.].
Helene Dingstad Bergem, Søken etter identitet og kosmos. En lesning av kvinnelig dekadanse i Ragnhild Jølsens Rikka Gan (1904) (Oslo 2001) [diss.].
Astrid Lorenz, »”Menneskesindets Flora” : om forfatteren Ragnhild Jølsen«, i P2-akademiet / Kulturredaksjonen NRK P2 XXVII (2003), s. 148–159.
Ann Kristin Drevdal, Sagn som gnistrer i mørket : en lesning av Rikka Gan i lys av myten om Demeter (Oslo 2005) [diss.].
Håkon Tysdal, Fra Ign til Fontana di Trevi — en reise gjennom Ragnhild Jølsens siste leveår (2008).
Håkon Tysdal, »Ragnhild Jølsen — forfatteren fra Romerike«, Skytilen nr 1 2008, s. 8–10.
Arnhild Skre, La meg bli som leoparden: Ragnhild Jølsen - en biografi (2009).
Marianne Bjørneboe & Marthe Stokvik (regi), Ragnhild Jølsen : mellom drøm og virkelighet (2009).
Dokumentärfilm.

Recensioner av verk av Ragnhild Jølsen

J. V—s, »Ve’s mor«, Social-Demokraten nr 297 1903.
N. K., »Rikka Gan«, Verdens Gang nr 326 1904.
Ove, [recension av Rikka Gan], Landsbl. 1904.
Theodor Caspari, [recension av Rikka Gan], [inte i Samtiden som Nordahl påstår] 1904, s. 626.
F. N., »Fernanda Mona«, Social-Demokraten nr 291 1905.
C. N., »Fernanda Mona«, Verdens Gang nr 365 1905.
Olaf Benneche, [recension av Fernanda Mona], Fædrelandsvennen 28[?]/11 1905.
[recension av Fernanda Mona], Oplandenes Avis 29/11 1905.
Ord och bild 14 (1905).
C. N., »Hollasses Krønike«, Verdens Gang nr 373 1906.
»B. S.« [recension av Hollases krønike], Urd 24/11 1906.
C. N., »Brukshistorier«, Verdens Gang nr 1 1908.
[recension av Brukshistorier], Urd 11/1 1908.
C. L., [recension av Brukshistorier], Ørebladet 1908.
C. N., »Efterladte Arbeider«, Verdens Gang nr 336 1908.