Förstasida Böcker Författare Butik Kontakt
Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder (1866–1900).

Hesperos Volym 4 innehåller texter av Obstfelder.

Bibliografi

Bibliografi rörande Sigbjørn Obstfelder.

Texter av Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelders »novellett« Liv.

Ur Ord och bild, nionde årgången (1900). .

Dagny Juel Przybyszewskas tyska översättning av Sigbjørn Obstfelders Liv.

Ur Pan, Heft III (1895). På tyska.

Sigbjørn Obstfelder om De røde dråber.

Ur Obstfelders Efterladte arbeider (1903). På norska.

Brev från Sigbjørn Obstfelder till Ellen Key.

Ur Edda (1914). På norska.

Texter om Sigbjørn Obstfelder

Christian Krohgs essä »Sigbjørn Obstfelder«.

Ur Krohgs 12 af vore samtidige (1895). På norska.

Gunnar Heibergs essä »Obstfelder«.

Ur Ord och bild, nionde årgången (1900).

Gustaf Uddgrens essä »Sigbjörn Obstfelder«.

Ur Varia, årgång VII (1904).

Emil Hasselblatts essä »Sigbjörn Obstfelder«.

Ur Hasselblatts Dikt och diktare (1918).

Ragnar Jändels essä »Sigbjörn Obstfelder«.

Ur Jändels Vägledare (1921).

Arnold Norlinds essä »Sigbjörn Obstfelder«.

Ur Norlinds Skapande Liv (1929).