Förstasida Böcker Författare Butik Kontakt
Thomas P. Krag

Thomas P. Krag

Thomas P. Krag

Thomas Peter Krag (1868–1913) skrev flera romaner om säregna karaktärer, däribland Ulf Ran (1897).

Hesperos Volym 2 innehåller en text av Krag.

Bibliografi

Bibliografi rörande Thomas P. Krag.

Texter om Thomas P. Krag

Hjalmar Christensen om Thomas P. Krag.

Ur Christensens Unge nordmænd (1893). På norska.

Gabriel Finnes tidningsartikel Krag och Ibsen.

Ur Nya Pressen 27/11 1894.

Carl Nærup om Thomas P. Krag.

Ur Nærups Illustreret norsk litteraturhistorie. Siste tidsrum 1890–1904 (1905). På norska.

H. R.:s nekrolog över Thomas P. Krag.

Ur Illustreret tidende 54 Aarg. (1913). På danska.

Carl Nærup om Thomas P. Krag.

Ur Nærups Ord for dagen (1929). På norska.

Se även

Thomas P. Krags essä »Gabriel Finne«.

Ur Illustreret Tidende, 40 Bind (1899). På norska (eller danska).